رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۲۴ عقرب ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۹
  • کد خبر : ۲۳۱۹
  • چاپ خبر : آیا دیگران را می‌توان حذف کرد؟
عبدالقدیر صالحی، استاد دانشگاه

آیا دیگران را می‌توان حذف کرد؟

آن‌چه زیر این عنوان می خواهم بگویم، چیزی‌است که با تمام وجود به‌آن باور دارم. این یک درس آکادمیک نیست […]

آن‌چه زیر این عنوان می خواهم بگویم، چیزی‌است که با تمام وجود به‌آن باور دارم. این یک درس آکادمیک نیست که در دانشگاه آموخته باشم و یا در کتاب­‌ها خوانده باشم؛ بلکه واقعیتی است که سال‌ها در محیط فکری و اجتماعی با تمام وجود تجربه کردم و در بازی‌های سیاسی و تنش‌های سه دهه اخیر کشور پیوسته به تماشا نشسته‌ام و حالا می‌خواهم به‌صورت یک پیام کاربردی تقدیم عزیزانی کنم که اکنون پا در میدان دانش و معرفت و خود سازی گذاشتند و برای آینده میهن رویاها در سر دارند.

این یک اعتراف صادقانه است که بسیاری از ایده‌ها و آرمان‌های دوران جوانی با واقعیت‌ها هم‌خوانی ندارند، امروزه بعد از سه دهه فراز و فرودهای زندگی اعتراف می‌کنم که خیلی از پندارها و محاسبات من و نسل هم‌سن و سال‌های من که فکر می‌کردیم باید میدان از آن ما باشد و مجال را از دیگران بگیریم – اشتباه بوده است.

بودند و هستند کسانی که برتری را از آن قوم خود، سمت خود،  تبار خود و حزب و گروه خود می‌دانستند، اکنون هم کسانی وجود دارند. بسیاری از ما می‌پنداشتیم که تنها فکر و اندیشه‌ای که می‌تواند ملت را نجات بدهد از آن من است؛ پس باید همه بر همین فکر گردن نهند و غیر از این راه دیگری نیست،.

نگارنده:

گروهی هم همیشه با تکرار مقوله اقلیت و اکثریت تمامیت خواهی‌ها و تفکر حذفی را دامن زده هیچ وقت حاضر نشدند که تمام طیف‌های فکری و قومی و نژادی را به عنوان واقعیت‌های که هرگز نمی‌توان حذف کرد، به رسمیت بشناسند.

اما امروز من به عنوان کسی که از پنجره تجربه دیروز برای شما سخن می‌گویم و بر این سخن خود ایمان و باور دارم، با طنین هزار حنجره صدا فریاد می زنم، ملت شرافت‌مندی که در این وطن زندگی می‌کنند، از هر تبار و قوم و نژاد و با هر طرز اندیشه و گرایش مذهبی و فکری که هستند، واقعیت‌های غیر قابل حذف این جامعه اند.

حتی از لحاظ جمعیت، کمترین نفوس افغانستان را هموطنان هندو تبار ما تشکیل می‌دهند و آن‌ها را هم کسی نمی‌تواند حذف کند و از صحنه خارج بسازد، چرا که حذف آنان نه با ارزش‌های دین سازگاری دارد، نه قانون اساسی  و نه هم حقوق و مقررات بین المللی

پس در این میان مقوله‌های  اقلیت و اکثریت بی معنا می شود، بخواهیم و نخواهیم باید خویشتن را برای تعامل خوب و هدفمندانه آماده کنیم تا کشوری آزاد و آباد و سربلند داشته باشیم!

رسا ترین پیام این است که با واقعیت‌ها نمی‌توان جنگید، واقعیت ها را نمی‌توان شکست داد، در جنگ میان واقعیت ها و پندارهای تمامیت خواهانه و حذف اندیشانه، پندارها و گریز از واقعیت ها محکوم به شکست‌اند. تاریخ ثابت ساخته است، هر گروهی که کمر به حذف دیگران بسته است، فرایند نا بودی خود را آغاز گر شده است. در میدان تنش‌های قومی، مذهبی، سمتی … میان یک ملت و ساکنان یک جغرافیای واحد، برنده و بازنده یک مفهوم پوچ و بی‌معنا است، وهمه طرف‌های درگیر بازنده اند. چون خانه که ویران شد، بر سر همه اعضای آن ویران می شود.

پس حالا که حذف و خارج کردن دیگران از صحنه یک خیال محال است، حرف تعامل و تفاهم به میان می‌آید، خرد و عقل سلیم حکم می کند که برای بقای خود و شکوفایی کشور، باید راه های تعامل و گفتگو را جست‌وجو کنیم، اندیشه را با اندیشه پاسخ بگوییم و بر قناعت یک‌دیگر تمرکز کنیم، اصولی را که برای تعامل مثبت و هم‌دیگر پذیری مطرح  می‌شود به رسمیت بشناسیم؛ از جمله این اصول قبول اختلاف و تفاوت اندیشه است که اگر خواسته باشیم به تفاهم برسیم باید، قبول کنیم که همه انسان‌ها را بر یک فکر و اندیشه جمع کرده نمی‌توانیم و یکی از مهم‌ترین راه‌های  رسیدن به تفاهم و تعامل مثبت به رسمیت شناختن همین اصل اختلاف  است و همین گونه اصولی مانند، تعاون و همکاری، احترام متقابل، اعتماد، وفاداری، گفتگو و تبادل اندیشه عدم تعرض و سوء نیت، نیز از جمله ملزومات دست یابی به راه ها و راهکار های تعامل مثبت و هم‌دیگر پذیری است.

بنابراین در فرجام سخن باید تذکر داد که اگر هر اندیشه و هر طرح مفید را  با واقعیت های جامعه وفق ندهیم و برای درک دیگران زمینه سازی و حوصله مندی به خرج ندهیم و نتایج کارها را قبل از آوانش بخواهیم، بازهم در حقیقت آرمان ها با واقعیت تصادم نموده و شکست می‌خوریم و حتی همین سخنی را که تاکید کردم «باید همه ملت را با همه اختلاف های فکری و… به عنوان واقعیت های غیر قابل حذف به رسمیت بشناسیم» هرچند یک واقعیت انکار ناپذیر است اگر به‌صورت یکبارگی بخواهیم تحقق پیدا کند و با او تعامل آرمانی کنیم و بخواهیم آن را بر دیگران تحمیل کنیم، اقبال پیروزی نخواهد یافت!

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه