رفتن به بالا
 • سه شنبه - ۲۳ قوس ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹
 • کد خبر : ۲۶۷۳
 • چاپ خبر : نتایج یک نظرسنجی: نارضایتی گسترده مردم افغانستان از نمایندگان پارلمان
خانه آزادی افغانستان:

نتایج یک نظرسنجی: نارضایتی گسترده مردم افغانستان از نمایندگان پارلمان

نتایج یک نظرسنجی که از سوی یک موسسه نظرسنجی افکار عمومی  “خانه آزادی افغانستان” منتشر شده نشان می‌دهد که اکثریت […]

نتایج یک نظرسنجی که از سوی یک موسسه نظرسنجی افکار عمومی  “خانه آزادی افغانستان” منتشر شده نشان می‌دهد که اکثریت مطلق مردم افغانستان از کارکرد نمایندگان خود در پارلمان افغانستان ناراضی‌اند.

در این نظرسنجی هزاران تن از مردم افغانستان دیدگاه های خود در مورد رضایت از نمایندگان، وظایف سه گانه آنان، ترجیح منافع ملی بر سایر منافع، رعایت نظم و نزاکت های رفتاری، عملکرد در حوزه های نمایندگی شان و اینکه آیا بازهم به نمایندگان فعلی رای خواهند داد یا خیر، ارایه کردند.

بر اساس این نظرسنجی ۷۰ درصد اشتراک کنندگان گفته‌اند که نمایندگان پارلمان به وظایف خود درست عمل نکرده‌اند و تنها حدود ۱۵ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که نمایندگان به وظایف خود درست عمل کرده اند.

یافته های این نظر سنجی نشان همچنان نشان داده است که  ۴۵٫۱ درصد اشتراک کنندگان گفته‌اند که نمایندگان مردم از جمله سه وظایف قانونی (قانون گزاری، نظارت بر عملکرد حکومت و ارتباط با مردم) به هیچ‌کدام آن درست عمل نکرده‌اند.

بر اساس افکار سنجی خانه آزادی افغانستان، ، بیش از ۵۵  درصد از پاسخ دهندگان بر این عقیده‌اند که نمایندگان پارلمان در تصویب بودجه دولت، عادلانه، متوازن و مسلکی عمل نکرده اند.

این یافته‌ها همچنان نشان می‌دهد که ۳۷٫۲ درصد پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان در افزایش فساد مالی-اداری نقش بارز دارند و ۳۲٫۹درصد گفته‌اند که نمایندگان در زمینه مبارزه با فساد بی تفاوت اند.

خانه آزادی افغانستان همچنان بر اساس این امار سنجی دریافته است که ۴۶٫۹ درصد پاسخ دهندگان باور دارند که نمایندگان شان در مراجعه به وزارت‌خانه‌ها، نهادهای حکومتی و ارگان‌های عدلی-قضایی، پیگیر مشکلات و منافع شخصی خود اند و ۲۷٫۴ درصد اشتراک کنندگان در مورد رعایت نظم مطابق طرز العمل و آیین نامه داخلی نمایندگان کاملا مخالف بوده، ۱۵٫۸ درصد نسبتا مخالف بوده، ۲۰٫۸ درصد نسبتا موافق بوده، ۱۵٫۵ درصد کاملا موافق بوده اند.

رعایت آداب و نزاکت های رفتاری و گفتاری

بر اساس اماری که این نهاد به دست آورده است، ۱۹٫۵درصد از اشتراک کنندگان نسبت به رعایت آداب و نزاکت‌های رفتاری و گفتاری نمایندگان نسبتا مخالف بوده، حدود ۲۲٫۹نسبتا موافق بوده، ۱۶٫۸درصد پاسخ دهندگان نظری نداشته و در عین حال ۴٫۵درصد به این پرسش پاسخ نداده‌اند.

آمار پاسخ به این سوال که آیا ، آداب و نزاکت های رفتاری و گفتاری یک نماینده را رعایت کرده اند؟

آمار سنجن خانه آزادی افغانستان همچنان نشان می دهد که۲۷٫۶ نمایندگان کاملا مخالف این موضوع بوده‌اند که نمایندگان مردم در پارلمان در تصمیم‌گیری‌ها منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده‌اند، حدود ۱۵٫۱درصد نسبتا مخالف، حدود ۱۹٫۵درصد کاملا موافق،.۱۵٫۸درصد نسبتا موافق بوده‌اند که نمایندگان در تصمیم گیری ها منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح داده‌اند. هم‌چنین در این پرسش، ۱۷٫۴درصد نظری نداشته و ۴٫۶درصد نیز به سوال پاسخی ارایه نکرده‌اند.
یافته‌های این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که حدود ۲۷٫۳  درصد از پاسخ دهندگان  کاملا مخالف این موضع بوده اند که نمایندگان منافع ملی را بر منافع قومی ترجیح داده اند و حدود ۱۶٫۸درصد نسبتا مخالف بوده‌اند. هم‌چنین حدود ۲۲٫۶درصد از اشتراک کنندگان کاملا موافق بوده‌اند، حدود ۱۴درصد نسبتا موافق بوده‌اند که نمایندگان مردم در پارلمان در تصمیم گیری‌ها، منافع ملی بر منافع شخصی ترجیح داده‌اند. هم‌چنین در این پرسش ۱۴٫۹درصد نظری نداشته و در عین حال ۴٫۵درصد پاسخ ارایه نکرده‌اند.

بر اساس این یافته ها حدود ۳۷  درصد از پاسخ دهندگان  کاملا مخالف این موضع بوده اند که نمایندگان نسبت به حاضر بودن در جلسات پارلمان منظم عمل کرده اند و تنها حدود ۱۲ درصد کاملا موافق این موضوع بوده اند.

حدود ۳۷ درصد از پاسخ دهندگان کاملا مخالف این موضع بوده اند که نمایندگان نسبت به حاضر بودن در جلسات پارلمان منظم عمل کرده اند

بر اساس این نظرسنجی۶۵٫۸ درصد از اشتراک کنندگان باور دارند که نمایندگان از ولایت‌های شان به خوبی نمایندگی کرده نتوانستند و تنها ۲۱٫۷درصد از اشتراک کنندگان تایید کرده‌اند که نمایندگان توانسته‌اند از ولایت شان به خوبی نمایندگی کنند. در این پرسش، ۱۰٫۸درصد نظری نداشته و ۱٫۷درصد نیز پاسخ ارایه نکرده‌اند.

همچنان ۶۷٫۲درصد از پاسخ دهندگان گفته‌اند که نمایندگان مردم در پارلمان در ایام رخصتی با حضور در ولایت‌های مربوطه شان پیگیر مشکلات مردم نبوده‌اند و تنها حدود ۱۷ درصد از پاسخ دهندگان بر این عقیده اند که نمایندگان ولایتشان در ایام رخصتی با حضور در ولایت پیگیر مسائل مردم بوده اند. حدود ۱۴ درصد نیز نظری در ارتباط با این سوال نداشته اند و دو درصد دیگر نیز پاسخ ارایه نکرده‌اند.

یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۶۳٫۷درصد از اشتراک کنندگان گفته‌اند که در انتخابات پارلمان دور بعد به نمایندگان کنونی رای نمی‌دهند و تنها حدود ۱۴ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که در دور بعد نیز به همین نمایندگان فعلی رای خواهند داد. در عین حال، حدود ۱۸ درصد نیز نظری در ارتباط با این سوال نداشته اند و ۴درصد نیز پاسخی به این پرسش ارایه نکرده‌اند.

خانه آزادی افغانستان در توضیح این چگونگی دریافت دیدگاه های مردم گفته است ۷۱ درصد مردان و ۲۸ درصد زنان در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

خانه آزادی افغانستان همچنان می گوید که کمترین پاسخ دهندگان را رده ی سنی بیش از ۵۰ سال تشکیل می دهد و بیشترین رده ی سنی نیز ۱۸ تا ۳۰ سال  (۲,۱ درصد) نیز به این سوالات پاسخ نداده اند.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


20 دیدگاه برای “نتایج یک نظرسنجی: نارضایتی گسترده مردم افغانستان از نمایندگان پارلمان”

 • حاجی غلام فاروق نظری افتخار هرات

  • ازخداوندکریم برایتان عمری بابرکت وصحت کامل استدعادارم.
   کامیاب دارین باشید جناب مجروح صاحب شما واقعاً برای مردم هرات یک افتخار بسیار بزرگ هستید و تمام مردم این شهر بر توانایی شما باورمند هستند. ما رضایت کامل از جناب مجروح صاحب داریم خداوند حفظ شان داشته باشد

 • ازخداوندکریم برایتان عمری بابرکت وصحت کامل استدعادارم.
  کامیاب دارین باشید جناب قاضی نذیر احمد حنفی صاحب شما واقعاً برای مردم هرات یک افتخار بسیار بزرگ هستید و تمام مردم این شهر بر توانایی شما باورمند هستند. ما رضایت کامل از جناب قاضی نذیر احمد حنفی صاحب داریم خداوند حفظ شان داشته با

 • قاضی نذیر احمد حنفی صاحب says:

  ازخداوندکریم برایتان عمری بابرکت وصحت کامل استدعادارم.
  کامیاب دارین باشید جناب قاضی نذیر احمد حنفی صاحب شما واقعاً برای مردم هرات یک افتخار بسیار بزرگ هستید و تمام مردم این شهر بر توانایی شما باورمند هستند. ما رضایت کامل از جناب قاضی نذیر احمد حنفی صاحب داریم خداوند حفظ شان داشته باشد.

 • حمیدالله سخی زاده says:

  وکیل صاحب بلخ را رای میدهم

 • عبدالرحمن شهیدانی says:

  رای مه به وکیل شهیدانی است. ما مردم بامیان افتخار میکنیم که مثل آقای عبدالرحمن شهیدانی واری یک وکیل صادق و عدالت خواه داریم.

 • نماینده مورد نظرم از ولایت ننګرهار درپارلمان لیلما ولی حکمی میباشد خدمات زیاد نموده خواهان دوباره کاندید نمودن شان هستم

 • هرات الحاج قاضی نذیراحمد حنفی وکیل دل سوز و خدمتگذار ولایت هرات

 • نماینده محبوب ما استاد محمد اکبری ازولایت بامیان است .
  افتخارمیکنیم به وجودشان ، خوشحالیم از صداقت شان وراحتیم ازخدمت شان

 • ولایت بادغیس صفیه ایماق

 • کاندید مورد نظر من صفیه ایماق از ولایت بادغیس وکیل خدمت گذار مردم است

 • انجنیر عبدالعزیز (رسولی) says:

  وکیل محبوب ما عبدالجبار ازولایت تخار که واقعا درتمام عرصه ها به خصوص آداب اخلاق نزاکت رفتار بامراجعین ومردم خویش ودر گفتار خود صادق ودرعمل کرد خویش از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزیده و همچنان درقسمت نظم و دسپلین مجلس نیز نهایت سعی خویش را به خرچ داده است وهمچنان درمجلس ودرجلسات پارلمانی همیشه حاضر بوده به مشکلات مردم افغانستان رسیده گی کرده مردم زحمت کشیده ما ازبیش شان درعرصه های مختلف رضایت داشته وما مردم خواهان کاندیدی جناب شان باردیگر آروزوداریم

 • حاجی صاحب فرهاد صدیقی

 • جناب حاجی وکیل صاحب فرهاد صدیقی یک شخص وطن دوست و پر افتخار ملت عزیز ما می باشد و باعث افتخار همه ما می باشد

 • محمد حکیم فرید says:

  وکیل محبوب القلوب ما محترمه بی بی حاجی صیفوره نیازی از ولایت بلخ میباشد .تمام مردم این ولایت باستانی از کار کار های جناب شان رضایت کامل دارند.به امید موفقیت های بیشتر شان.

 • غلام محمد رحمانی says:

  دانش

 • محمد حکیم فرید says:

  وکیل محبوب القلوب ما محترمه بی بی حاجی صیفوره نیازی از ولایت بلخ میباشد .ایشان با موکللین شان بسیار دلسوز و مهربان هستند به امید موفقیت های بیشتر شان .

 • وکیل مهربان و شجاع ما محترمه صیفوره جان نیازی از ولایت بلخ است .

 • وحیدالله محمود تکل says:

  زموږ ویاړ نواب منګل ته مو رایه ده.