رفتن به بالا
  • شنبه - ۱۸ جدی ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۱
  • کد خبر : ۳۶۸۹
  • چاپ خبر : نتایج یک نظرسنجی: عملکرد حکومت فعلی بهتر از حکومت پیشین است
خانه آزادی افغانستان:

نتایج یک نظرسنجی: عملکرد حکومت فعلی بهتر از حکومت پیشین است

هفت‌قلم: نتایج نظر سنجی که از سوی خانه آزادی افغانستان منتشر شده نشان می دهد که ۷۷ درصد مردم عملکرد […]

هفت‌قلم: نتایج نظر سنجی که از سوی خانه آزادی افغانستان منتشر شده نشان می دهد که ۷۷ درصد مردم عملکرد نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان را موفق دانسته اند.

خانه آزادی افغانستان، نظر سنجی در مورد “عملکرد حکومت وحدت ملی از دیدگاه مردم” را در شش زون کشور انجام داده است. در این نظر سنجی ۳۰۱۱ نفر شرکت کردند که ۵۹ درصد آن‌ها را مردان و ۴۰٫۹ درصد را زنان شامل می‍‌‌‌دهند.


سید روح الله رضوانی پژوهشگر ارشد خانه آزادی افغانستان، می‌گوید مردم میزان موفقیت حکومت وحدت ملی در عرصه سیاست خارجی در تامین منافع کشور در تعامل با پاکستان را منفی ارزیابی کرده و ۶۳ درصد مردم آن را کم اثر و یا بی اثر دانسته اند و تنها ۲۵ درصد ارزیابی مثبتی داشته اند.
بر اساس این نظرسنجی حدود ۴۱ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با ایران را مثبت و حدود ۱۸٫۲درصد آن را کم اثر و تنها ۶ درصد بی اثر ارزیابی کرده اند.
آقای رضوانی می گوید که مردم نسبت به تعامل با هند خوشبین تر به نظر می رسند و در مجموع نزدیک به ۸۳ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با هند را موثر و تنها حدود ۱۳ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.
در مورد چین نیز میزان رضایت پاسخ دهندگان درصد بالا را نشان می دهد، حدود ۶۶ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با چین را مثبت و تنها حدود ۲۳ درصد آن را کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.
پژوهشگران خانه آزادی افغانستان می گویند که مردم در تامین منافع کشور در تعامل با روسیه نیز زیاد خوشبین نیستند و حدود ۴۱ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با روسیه را موثر و حدود ۳۲ درصد غیر موثر ارزیابی کرده اند و حدود ۲۳ درصد هم نظری نداشته اند.
نظر به یافته های این نظر سنجی، مردم در مورد تعامل با کشور های اسلامی، اروپا و امریکا به دید مثبت می نگرند و عملا راضی به نظر می رسند. حدود ۶۰درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با کشورهای اسلامی را موثر و ۲۵ درصد غیر موثر ارزیابی کرده اند؛ حدود ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با کشورهای اروپایی را موثر و ۲۸ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند و همچنان ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با ایالات متحده آمریکا را موثر و ۲۲ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.
جنگ و صلح، بخش دیگری از این نظرسنجی بوده است، طبق آمارهایی که خانه آزادی افغانستان منتشر کرده اکثریت پاسخ دهندگان میزان موفقیت نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان، تهجیز نیروهای امنیتی و هوایی و تامین کمک های مالی برای نیروهای امنیتی در نشست وارسا را موثر دانسته، اما درصد بیشتر مردم امضا توافقنامه صلح با حزب اسلامی را کم اثر و یا بی اثر ارزیابی کرده اند.
نتایج نظر سنجی نشان می دهد که حدود ۷۷ درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت نیروهای امنیتی در برابر حملات طالبان را موثر (۵۰ درصد کاملا موثر و ۲۷درصد نسبتا موثر) و در مجموع حدود ۱۷ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند؛ حدود ۴۳ درصد از پاسخ دهندگان امضاء توافقنامه صلح با حزب اسلامی را موثر و ۴۵ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.

کنفرانس مطبوعاتی خانه آزادی افغانستان

بر اساس این نظرسنجی، حدود ۷۸ درصد از پاسخ دهندگان تجهیز نیروهای امنیتی و هوایی را اقدامی موثر و تنها حدود ۱۷ درصد این موضوع را کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند و در مجموع حدود ۶۶ درصد از پاسخ دهندگان تامین کمک های مالی برای نیروهای امنیتی در نشست وارسا را موثر و ۲۱ درصد نیز آن را کم اثر و بی اثر دانسته اند.
این نظر سنجی، نشان می دهد که درصد زیادی مردم در مورد توسعه زیربنای اقتصادی توسط حکومت وحدت ملی خوشبین تر به نظر می رسند و عقد تفاهم نامه مسیرهای ترانزیتی، جذب سرمایه گذاری های خصوصی، بهره برداری از بند سلما و جذب کمک های مالی در نشست بروکسل را موثر دانسته اند.
یعنی حدود ۸۶ درصد از پاسخ دهندگان عقد تفاهم نامه مسیرهای ترانزیتی جدید را عملکردی موثر و حدود ۸ درصد آنرا کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند؛ حدود ۸۱ درصد از پاسخ دهندگان عملکر حکومت در جذب سرمایه گذاری های خصوصی را موثر، حدود ۱۱ درصد کم اثر و تنها ۳٫۴ درصد آن را بی اثر ارزیابی کرده اند.
همچنان حدود ۷۷ درصد از پاسخ دهندگان بهره برداری از بند سلما را اقدام توسعه ای موثر (۵۶ درصد کاملا موثر و ۲۱ درصد نسبتا موثر) و حدود ۱۱ درصد کم اثر و تنها ۴٫۵ درصد بی اثر ارزیابی کرده اند.

در این نظرسنجی ۶۴ درصد از پاسخ دهندگان جذب کمک های مالی در نشست بروکسل را موثر و حدود ۲۲ درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند و حدود ۱۲درصد نیز در این زمینه نظری نداشته اند.
پاسخ دهندگان در مورد عملکرد حکومت فعلی در مقایسه با حکومت سابق گفته اند که حکومت فعلی در مقایسه با حکومت قبلی، نسبتا بهتر است. یعنی حدود ۴۲ درصد از پاسخ دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع سیاست خارجی را بهتر و ۲۷ درصد بدتر دانسته اند.
همچنان ۲۸ درصد نیز بر این نظرند که عملکرد حکومت فعلی با حکومت سابق در سیاست خارجی تفاوتی نداشته است؛ حدود ۲۹ درصد از پاسخ دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع مبارزه عملی با فساد با تاسیس مرکز عدل قضایی را بهتر و ۳۲ درصد بدتر دانسته اند.
حدود ۳۵ درصد نیز بر این نظرند که تفاوتی در این زمینه وجود نداشته است و همچنین حدود ۳۶ درصد از پاسخ دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع شایسته سالاری با جذب نیروهای جوان و تحصیلکرده را بهتر و ۳۳درصد بدتر دانسته اند. حدود ۲۸ درصد نیز بر این نظرند که تفاوتی در این موضوع وجود نداشته است.
خانه آزادی افغانستان یکی از نهادهای پژوهشی در افغانستان است که نظرسنجی‌هایی را در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برگزار و نتایج آن را اعلام می‌دارد.نتایج یک نظرسنجی: حکومت فعلی کم‌وبیش، بهتر از حکومت پیشین است

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه