رفتن به بالا
  • شنبه - ۲ دلو ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۷
  • کد خبر : ۳۹۴۸
  • چاپ خبر : دین‌داری، بندگی و کمال
فرید منیر:

دین‌داری، بندگی و کمال

دینداری به معنی این‌که دین را در زندگی خود پیاده کنیم و زندگی را بر مبنی دین شکل دهیم. این […]

دینداری به معنی این‌که دین را در زندگی خود پیاده کنیم و زندگی را بر مبنی دین شکل دهیم. این یعنی وابستگی به دین و دین است که به ما می گوید این عمل ناپسند است و آن عمل پسندیده.

در جهان امروزی کسانی که به دین ایمان آوردند و دین را پذیرفتند درحقیقت آنان بی‌دینی را تجربه کردند و امید و رنگ جدید زندگی را تنها در دین می‌دانند. در دین، ما به جایی قرار داریم که خدا را به عنوان ارباب یا فرمانده می‌شناسیم و در امور زندگی خود از قوانین و مقررات او بهره می‌گیریم.

با دین می‌شود دنیا را اداره کرد، روابط خود را با دیگران تنظیم کرد، ارث برد، سیاست کرد و حکومت را ایجاد کرد و مردم می‌توانند به شیوه اخلاقی و انسانی زندگی‌شان را به پیش ببرند.

در جامعه دینی که ما زندگی می‌کنیم می‌شود گفت چالش‌های زیادی وجود دارد از جمله دروغ‌گویی، فریب‌کاری، حرام خوردن، خرافات، زورگویی، شکنجه کردن و… همه این موارد را می توان گفت به دلیل مقوله بد دینی است نه دین‌داری. با این‌که نمی‌شود آن‌ها را به دین ربط دهیم و زیر نام دین و عبادت بشماریم، در آن صورت بی دینی بهتر است از دین داری!

هستند کسانی که همواره عبادت می کنند، ولی عبادتی که عقلانی نباشد و تفکر و ذهن فرد به سوی خدا نباشد را نمی‌شود عبادت خواند. اکثریت افراد به جای این‌که رابطه عاشقانه و عارفانه با خدا برقرار کنند فکر شان به امور دنیوی و مسایل مادی است. قرآن می‌خوانند ولی به معنی آن پی نمی‌برند، قرآن کتابی است که باید مردم تمام آن را بیاموزند و زندگی‌شان را بر پایه آن شکل دهند و به آن عمل کنند.

عده‌ای دیگری را می‌توان یافت که با رشوه یا پول که از راه‌های حرام به دست آورده‌اند حج می روند، توبه می‌کنند تا گناهان شان پاک شود، در جامعه دینی به این موضوع چندان توجه هم نمی‌شود.

همه این موارد که در بالا ذکر شد شیوه دینداری نیست به آن بد دینی می‌توان گفت. امروزه کمتر جوانانی یافت می‌شوند که به دین‌داری و بندگی تن دهند و از تمام قوانین دینی در زندگی شان بهره ببرند. سوسیالیست، کمونیست و… از جمله نام‌های است که دانشجویان دانشگاه‌ها با آن هم‌دیگر را صدا می‌زنند.

دین‌داری به معنی این‌است که با دین زندگی کنیم و هر چه را از دین بگیریم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، زکات بدهیم و کارهای نیک به حق دیگران انجام دهید و به قوانین و مقررات که از جانب خدا تعیین شده‌است تن دهیم، به خدا رسول و دین ایمان داشته باشید و دین را بخاطر معیشت دنیوی و اخروی خود بخواهیم.

این‌جاست که به بندگی تن داده‌ایم و از خدا و اوامراش اطاعت کرده ایم.

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه