رفتن به بالا
  • یکشنبه - ۱۴ جوزا ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۹
  • کد خبر : ۴۳۷۰
  • چاپ خبر : نگران چشم اسفندیارم!
ارغنون:

نگران چشم اسفندیارم!

اسطوره ی چشم اسفندیار در نیم کرۀ شرقی و پاشنۀ آشیل در نیم کرۀ غربیِ جهان، هشداری است به درازای […]

اسطوره ی چشم اسفندیار در نیم کرۀ شرقی و پاشنۀ آشیل در نیم کرۀ غربیِ جهان، هشداری است به درازای تاریخ!

این اسطوره ها این حقیقت را جار می زنند که قهرمان هم می توان بر زمین افتد! حتی اگر روئین تن باشد! حتی اگر موجودات آسمانی در آسیب ناپذیر ساختن آن نقش داشته باشند.

اسفندیار رویین تن بود و آشیل نیز آسیب ناپذیر! هر یک از این دو قهرمان اسطوره یی، فقط یک نقطه ضعف داشت. اسفندیار تنها چشمانش آسیب پذیر مانده بود و آشیل پایش!

اسفندیار با تیری که بر چشمانش اصابت کرد از پا در آمد و آشیل از نیزه ی که بر پایش فرود آمد جان سپرد!

آری! نقطه ضعف، چیزی نیست که طبیعت در تقسیمِ مساویانۀ آن به افراد و ملت ها، غفلت و امساک روا دارد.

تمام افراد و تمام جوامع نقطه ضعف دارند! نقطه ضعفی که وقتی ترکش دشمن خالی و بازویش سست شد به کمک مکر و حیله به سراغ اش خواهد آمد.

حالا چشم اسفندیار ما چیست؟ نگاهی به شبکه های اجتماعی بیاندازید، فوراَ آن را خواهید یافت.

چشم آسیب پذیر ما چیزی نیست جز تفرقه در میدانی که با شغاد آسیا در نبردیم! دشمن خوب میداند که اینجا باید رستمی با اسنفدیاری در افتد! تا جان از دست این «دلاورانِ کمانکش» بدر برد!

به نظر میرسد که موج پاکستان ستیزی و روحیۀ بلند ملی که داشت کم کم پاکستان را در انظار بین المللی خرد و خمیر میکرد، جایش را به صف آرایی های قومی می دهد!

هیچ گاه دشمنان بیرونی افغانستان اینقدر به شکنندگی اوضاع در افغانستان چشم ندوخته بودند!

به یاد داشته باشیم که ممکن است  خود ما جنایتی خطرناکتر از انفجار روز چهارشنبۀ خونین گذشته، مرتکب شویم! انفجار اخیر کابل یکصد کشته و صد ها زخمی برجای گذاشت اما وسیعتر کردن شکاف های قومی میتواند ملیون ها رستم و اسفندیار را در برابر هم قرار دهد!

تا دیر نشده، دست به دست هم بدهیم، به نفاق نه بگوییم! از نیروهای امنیتی کشور مان حمایت کنیم، انگیزه را از آنان نگیریم، چیزی ننویسیم که اگر سربازی در دوردست ها، و بر فراز قله ی میخواند اش، تردیدی عزم اش را برای دفاع از سنگر مخدوش کند!

دست نگهدار هموطن! زبانت را نگهدار هم میهن! مرا زخمی که تو میزنی هزار مرتبه بیش از جراحتی که دشمن وارد می کند کارگر است.

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم!

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه