رفتن به بالا

  • ترامپ و آینده افغانستان:

    پیامدهای رییس‌جمهور شدن احتمالی دونالد ترامپ بر افغانستان

    حتا اگر کانگرس امریکا، پیشنهاد جنجالی دونالد ترامپ برای جلوگیری از ورود پناهجویان مسلمان در امریکا را رد کند، در صورت پیروزی ترامپ، استراتژی امریکا در قبال افغانستان عمیقا تغییر خواهد کرد. براساس سخنرانی‌های ترامپ و پالیسی‌های وی، سیاست ترامپ در قبال افغانستان احتمالا با حفظ ثبات کوتاه‌مدت در افغانستان و پاکستان همراه خواهد بود. بنا، سیاست‌های ترامپ به‌گونه ...