رفتن به بالا

  • دین و رسانه؛ تقابل یا تعامل؟

    چکیده رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مدرن به عنوان یک وسیلۀ تاثیر گذار در اجتماع توانسته است که در قسمت ترویج آموزه‌های دینی نقش مهمی را ایفا نماید. رسانه‌ها یکی از نیازهای اساسی دین می‌باشد که توسط آن محتوای دینی به گوش مخاطبان می‌رسد و تمام ادیان از روزهای اول از رسانه به عنوان وسیلۀ انتشار پیام و محتوای دینی استفاده کرده اند تا اینکه اصطلاح جدیدی را به اسم «رسانه ...