رفتن به بالا

بانو – صفحه ویژه زنان

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند. ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان
هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند. ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان

درباره این صفحه

گاهی برای پی‌بردن به حق واقعی و تعیین حدود یک حق، لازم است که به تاریخ مراجعه شود. تاریخ تمدن بشریت، ترازویی است که می‌تواند معیار رعایت حق در گذشته و حال را اندازه بگیرد. هرگاه رعایت حق انسان‌ها در بستر تاریخ مطالعه شود حقوق زن در بستر تاریخ بشریت از جایگاه نامتوازن بر خوردار بوده است. زنان در طول قرون متمادی رنج‌ها و ستم‌های فراوانی را متقبل شده‌اند که حقیقتاً بسیار درد‌آور و سنگین است. این صفحه به چگونگی وضعیت زنان در افغانستان می پردازد و گزارش هایی از زندگی آنان و روند رو به انکشاف زنان جامعه افغانستان پخش می کند.

گزارش: